Lydmålinger for Klasse A konsturtion med fast loft, mineraluld og Clipso tekstil

Lydmålinger for Klasse B konsturtion med fast loft, Clipso lydabsorbent og tekstil.

Lydmålinger for Klasse D konsturtion med fast loft og Clipso tekstil.