Respekt for miljøet er kernen i vores strategi.

Vidste du, a… CLIPSO er en af de første virksomheder indenfor teknisk beklædning, som opnåede A+ mærket på grundlag af materialebrug og totale emissioner. Bedre mærkning er ikke mulig! Mærket indeholder information om niveauet af flygtige organiske forbindelser (VOC’s) afgasset af CLIPSO’s beklædninger og er et krav fra 1. januar 2012 i Frankrig, i henhold til dekret nr. 2011-321. Vores testresultater er til rådighed for interesserede.At opfylde dagens krav samtidig med at sikre miljøet til de næste generationer er noget der ligger CLIPSO meget på sinde. Derfor producerer vi bæredygtige, effektive materialer med mindst muligt økologisk fodaftryk og med et stort fokus på det gode indeklima gennem hele produktets levetid.

PRODUKTION

De valgte råmaterialer er miljøvenlige. Produktions-processen bruger kun minimalt energi og vand og afgiver ikke skadelige stoffer til miljøet. Alt det forbrugte vand bliver genanvendt.

TRANSPORT

Produktet er let og fylder ikke meget, så det transportrelaterede energiforbrug og det afledte CO2- forbrug er reduceret. Pakningen er kompakt og emballagen genanvendelig for at mindske miljøbelastningen.

INSTALLATION

Der bruges ikke varme ved arbejdet og det foregår unden brug af vand, samt eflerlader meget lidt affald. Derudover er installationen nem og hurtig, hvilket også hjælper til at reducere ressourceforbruget.

PRODUKT

Produkterne har lang levetid uden vedligehold. De er fri for CMR og VOC’s og afgiver derfor ikke skadelige emmisioner til rummet.

GENBRUG

Efter endt anvendelse kan beklædningerne nemt forbrændes. De kan også genbruges til andet såsom kunstgenstande, lærreder eller tasker.

Større respekt for miljøet CLIPSO skærper de ansattes opmærksomhed på miljøet gennem eksempler på god praksis, herunder minimering af papirforbrug og udprint, brug af dagslys og behovsstyret ventilation, samt brug af offentlig transport. Vores printer er miljømærket og vores dokumentation er printet på PEFC/FSC papir lavet af papir fra bæredygtigt skovbrug.